Tuinstee 34 / 1446HE Purmerend +31 621672520
Ze hebben je hulp nodig, nu meer dan ooit

Thank you so much for your generosity. We are currently NOT taking any donations. Please consider other organizations helping Syrians.

Al sinds 2011 liggen steden en dorpen in puin. Families hebben alles verloren. Ze lopen elke dag een risico voor hun leven. Miljoenen mensen zijn op de vlucht of nog erger, liggen onder vuur. Het is de grootste vluchtelingen- en humanitaire crisis van onze tijd.

Damaan is een Nederlandse Public Benefit Organisation (PBO) en heeft een ANBI-status. Deze certificering door de Nederlandse overheid waarborgt een transparante omgang met donaties. Wij kunnen tot in detail inkijk geven in de besteding van de donaties. Onze bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vergoeding. Alle donaties komen dus volledig ten goede van de families in Ghouta.

Bovendien kunnen natuurlijke- en rechtspersonen die een bijdrage leveren aan een overheidsinstelling, hun giften aftrekken van hun Nederlandse inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Due to a technical problem, donations can only be made through direct bank transfer. NL87 TRIO 0338 5569 90 Ter naam van: Damaan Humanitarian org,Or through our PayPal account.