Tuinstee 34 / 1446HE Purmerend +31 621672520
GRONDWATERPUTTEN

Als absolute vereisten voor mensen, economie, welvaart en vrede, vormen water en sanitaire voorzieningen de kern van leven en duurzame ontwikkeling. Na jaren van systematische vernietiging van waterbronnen en infrastructuren, heeft de meerderheid van de Syriërs echter geen normale toegang tot water – met name in de belegerde gebieden, waar watertoevoer gestaakt is en er een gedeeltelijke tot soms zelfs volledige vernietiging van infrastructuur is. Omdat water, naast haar centrale rol in de bevordering van duurzame levensstandaarden voor de gemeenschappen in kwestie, de kern vormt van leven en ontwikkeling, verschaffen we bij Damaan een infrastructuur die aangepast is op de behoeften van mensen om zo toegang tot zowel schoon drinkwater, als agricultuur en sanitaire voorzieningen te kunnen faciliteren. We streven ernaar om door middel van onze programma’s mensen te versterken, hygiëne en onafhankelijkheid te ondersteunen en zo de weg naar ontwikkeling vrij te maken.

In samenwerking met de lokale expertise, raden en gemeenschapscomités, ontwikkelen we bij Damaan gemakkelijk te onderhouden oplossingen voor watertoegang die aan de behoeften van de meest kansarme bevolkingsgroepen voldoen. Maar niet alleen verschaffen we water, ook zorgen we ervoor dat we het ecosysteem beschermen door onze projecten alleen te verwezenlijken onder toezicht van professionele individuen. Bovendien laten we onze begunstigden na het in gang zetten van onze projecten nooit in de steek, maar blijven we bij ze om de projecten te controleren en in stand te houden. Zo zijn we er zeker van dat mensen gelukkiger en gezonder zijn, in een betere positie om hun leven weer op te bouwen.