Tuinstee 34 / 1446HE Purmerend +31 621672520
Raad van bestuur

Mr. Mohammad Kanfash

voorzitter

Mr. Jan Kees Hottentot

penningmeester

Mrs. Sylvie Nicole

secretaris

 

Door hun expertises in gezondheid, educatie, humaniteit en schoon water te delen, werkt ons team van 23 professionals en specialisten van verschillende achtergronden samen om de meeste urgente ontwikkelingsproblemen en humanitaire problemen van de belegerde gebieden in Syrië op te lossen.De enorme prestaties van ons team op de grond worden gecontroleerd en gestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit drie leden. Allen zijn vrijwillig en ontvangen geen salaris of vergoeding voor hun werk en de activiteiten die worden uitgevoerd door Damaan.