Tuinstee 34 / 1446HE Purmerend +31 621672520
KINDER- EN ADOLESCENTENONDERWIJS

Dit programma geeft prioriteit aan basis- en voortgezet onderwijs, evenals middelbare school en beroepsopleiding. De Humanitaire Organisatie Damaan, in coördinatie met de Lokale Raden, de Onderwijsraden en het Voorlopig Ministerie van Onderwijs, is betrokken geweest bij programma's om scholen te rehabiliteren, nieuwe klaslokalen, hygiënevoorzieningen, boeken en studiematerialen te voorzien, evenals stationair onderwijs.

Damaan Humanitarian Organization zet zich verder in om instellingen voor hoger onderwijs in de belegerde gebieden te helpen door middel van computers, toegang tot online bibliotheken en studiemateriaal. De doelgroep is leerlingen van basis-, middelbare en middelbare scholen en instellingen voor beroepsopleiding. Het doel van het programma is om te creëren en een omgeving die studenten ondersteunt om hun studie af te ronden.

Implementatie

Ons programma is op maat gemaakt, geïmplementeerd en gecoördineerd met de lokale raden, onderwijsraden en het interim-ministerie van onderwijs. Het programma wordt beheerd door geschoolde opvoeders en het maakt gebruik van kindgerichte benaderingen.

Monitoring en evaluatie

Het programma wordt gereguleerd en gemonitord door Damaan en de lokale onderwijsbureaus.