Tuinstee 34 / 1446HE Purmerend +31 621672520
Beleid en procedures

01

Transparantie

Met meer dan vijf jaar ervaring in het faciliteren van ontwikkelingsprojecten en humanitaire projecten, begrijpen we bij Damaan dat het van belang is om een veilig paar handen te bieden voor de fondsen en initiatieven die ons door vele donors en partners worden toevertrouwd.We zijn toegewijd aan transparantie en verantwoordelijkheid in ons werk en hebben procedures en richtlijnen voor alle kritieke processen. Zo verzekeren we dat we voldoen aan de verwachtingen die onze partners hebben met betrekking tot projectmanagement en –toezicht, prestatiemanagement en kwaliteitzekerheid.

02

Bestuur

Verrichtingen van Damaan worden gecontroleerd door een onafhankelijke Raad van Toezicht die bestaat uit leden van verschillende maar complementaire achtergronden, waaronder de Syrische interim-regering en lokale raden. De raad biedt Damaan expertise in auditing, financiën, bestuur, projectmanagement, sociale zaken en duurzaamheid.

03

Audit- en risicomanagement

De kwaliteit van het werk van Damaan, inclusief interne processen en services aan onze begunstigden, wordt verzekerd door middel van auditing en evaluatie. Onze financiële verklaringen worden per maand, kwartaal en jaar gecontroleerd bij een onafhankelijke, externe, professionele auditor in Syrië en in Nederland. We zijn trots gecontroleerd door MKBA administraties. http://mkba.info/

Bovendien heeft Damaan een interne audit-subeenheid met een rechtstreekse rapportagelijn naar de hoofdcoördinator en bestuursleden. De interne audit-subeenheid voert interne controles uit. Deze controles voorzien de directie van onafhankelijke en objectieve informatie met betrekking tot de primaire processen, ondersteuningsprocessen (zoals de financiën en personeelszaken) en projecten. Zo ondersteunen ze Damaan in het bereiken van haar door de organisatieprocessen te beoordelen en zo goede praktijken, mogelijke zwaktes en risico’s te identificeren.

Op basis van de verstrekte informatie neemt de directie maatregelen waar nodig om de organisatie te verbeteren en leren te stimuleren. De interne audit-subeenheid houdt toezicht op de daarop volgende aanbevelingen en doet de directie verslag van vooruitgang.

04

Kwaliteitzekerheid

Alles wat Damaan doet is gericht op het bereiken van ontwikkelingsresultaten en humanitaire resultaten op de meest efficiënte, effectieve en duurzame manier mogelijk. Om dit te verzekeren, maakt plannen, toezicht houden, evaluatie en leren een belangrijk onderdeel uit van ons werk. We hebben continue reflecties op, en analyses en verbeteringen van ons werk – wat het mogelijk maakt om de oplossingen voor lokale problemen en verbanden succesvol vorm te geven en volledige transparantie aan onze donors en partners te garanderen. Naast onze constante interne evaluatieprocessen, verwelkomen we iedere externe evaluatie van Damaan’s programma’s.

05

Correctieve en preventieve acties

Damaan implementeert een verscheidenheid aan beleid om te verzekeren dat de staf en initiatieven van de organisatie voldoen aan de hoogste voorwaarden voor ethisch gedrag.Damaan houdt vast aan een strikt, zero-tolerancebeleid met betrekking tot diefstal, fraude en misbruik van bronnen. We beschouwen het de verantwoordelijkheid van alle stafleden van ,Damaan om op de hoogte te zijn van potentiële fraude, en om ieder redelijk vermoede hiervan te rapporteren. Damaan ondersteunt de Kinderwet van de Verenigde Naties en implementeert een kinderbeschermingsbeleid om te verzekeren dat kinderen worden gevrijwaard van discriminatie en mishandeling van iedere soort in de implementatie van Damaan-activiteiten.