Tuinstee 34 / 1446HE Purmerend +31 621672520
MEDISCHE-ZORG

Ondanks de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie dat toegang tot de hoogst mogelijke levensstandaard een fundamenteel recht is van ieder mens en dat ieder mens het recht heeft op tijdige, acceptabele en betaalbare gezondheidszorg van gepaste kwaliteit, wordt honderdduizenden Syriërs in Syrië dit mensenrecht ontnomen.

Syriërs, met name die in de belegerde gebieden, lopen hun recht op gezondheidszorg mis door redenen als de (al dan niet gerichte) vernietiging van ziekenhuizen, medische centra en privéklinieken en de arrestatie van medische professionals en doktoren. Een andere belangrijke reden is het gebrek aan fondsen voor zorgprojecten, ondanks het feit dat de getroffenen onderdeel uitmaken van de meeste kansarme mensen in het land.

Bij Damaan werken we om deze redenen te verlichten, met het doel om een betere en gezondere toekomst voor Syriërs te bouwen. We geloven dat een gezondere populatie de basis vormt van levendige en productieve gemeenschappen, sterkere economieën en een veiliger land. Samen streven we ernaar de best mogelijke gezondheidszorg te verschaffen aan de mensen die deze het meest nodig hebben.

In veel van de meest kansarme gebieden van Syrië, werken wij in het centrum van de gezondheidszorg: we verzamelen de beste medici, formuleren oplossingen en mobiliseren bronnen met een positieve invloed op het Syrische leven. Damaan werkt nauw samen met andere organisaties en medische raden in Syrië om de gezondheidsomstandigheden in Syrië te verbeteren.

Bij Damaan hanteren we een benadering die gebaseerd is op de universele mensenrechten wanneer we onze hulp leveren. We zorgen er daarmee voor dat onze hulp...

Niet-dicriminerend

we verwelkomen en respecteren alle mensen ongeacht hun ras, geslacht, taal, religie, politieke voorkeur en economische, sociale of gezondheidsstatus.

Beschikbaar

onze faciliteiten en services zijn open en beschikbaar voor iedereen op ieder moment.

Toegankelijk

we zijn blij wanneer we worden benaderd en verwelkomen iedereen. Kapitaal en geld is onbelangrijk wanneer je Damaan benadert, onze services zijn gratis.

Kwalitatief

met de hulp van een capabel en professioneel medisch team, streven we ernaar de beste kwaliteit mogelijk te verschaffen.