Tuinstee 34 / 1446HE Purmerend +31 621672520
ONDERWIJS

Hoewel onderwijs deel uitmaakt van de mensenrechten die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en het Kinderrechtenverdrag, is het een recht dat miljoenen kinderen wordt ontnomen.

De kinderen in Syrië, met name die in de belegerde gebieden, lopen hun recht op onderwijs mis. Dit door verschillende redenen zoals, maar niet beperkt tot: schade aan en vernietiging van scholen en infrastructuren; docenten die worden verplaatst, gearresteerd of vermoord; een gebrek aan fondsen voor onderwijsprojecten; en een gebrek aan boeken en andere onderwijsmaterialen. De kinderen zonder onderwijs lopen een verhoogd risico op mishandeling, uitbuiting en rekrutering in verschillende groepen.

Bij Damaan geloven we dat onderwijs de sleutel is tot een betere toekomst voor Syrië en Syriërs. We geloven er vurig in dat onderwijs vrede en welvaart zal brengen. Het ondersteunen van onderwijs hebben we daarom hoog op onze prioriteitenlijst staan en geven we speciale focus en aandacht.

Onze programma’s geven basisonderwijs en middelbaar onderwijs prioriteit, maar tegelijkertijd streven we instituties voor hoger onderwijs in belegerde gebieden te kunnen helpen. Damaan heeft programma’s om scholen te rehabiliteren en van nieuwe klaslokalen, hygiënefaciliteiten, boeken en andere studiematerialen te voorzien. Ook voorzien we scholen en instituties van toegang tot computers en online boeken en studies. Een vernieuwend programma is bovendien geïnstalleerd om ongeletterdheid te elimineren onder ongeschoolde en andere kansarme meisjes en vrouwen in belegerde gebieden.

ONZE BENADERING

Wij zien toekomstige wereldleiders, grote denkers en mensen, geen slachtoffers.

Wij geloven in de volgende generatie van Syrië. We zien ze niet als slachtoffers. Bij Damaan, in overeenstemming met de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, zien wij kinderen als partners met rechten, leiders en bouwers van Syrië en de wereld. Uitgaande van deze opvatting vormen we programma’s naar partnerschappen met zowel de kinderen als zij die verantwoordelijk zijn voor hun onderwijs.

We maken deel uit van een gemeenschap en blijven wanneer deze het meest geroerd is.

Ondanks het gevaar van aanwezig zijn in een belegerd gebied en oorlogszone, staat ons team altijd klaar en verbinden we ons lot aan het lot van de lokale bevolking. We blijven zo lang als zij blijven en verschaffen onze diensten zo lang als we kinderen en partners hebben.

We richten ons op kwaliteit, niet op kwantiteit

We streven ernaar zoveel mogelijk meisjes en jongens te helpen, maar zorgen ervoor dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. In samenwerking met de lokale raden en onderwijsprofessionals streven we ernaar de allerbeste programma’s vorm te geven.Bij Damaan tellen we niet hoeveel boeken we hebben gegeven en hoeveel scholen we hebben gerenoveerd, maar kijken we liever naar het verschil dat ze maken. We beoordelen ons successen niet op nummers, maar op de invloed die ze hebben – nu en in de toekomst.

We geven niet enkel een vis, we leren mensen hoe ze er een moeten vangen!

Damaan ondersteunt niet alleen onderwijsprogramma’s, maar werkt samen met de lokale raden om scholen en andere onderwijsstructuren in de belegerde gebieden te kunnen bouwen, zodat het voordeel jarenlang standhoudt. Daarbij zoeken we naar duurzame oplossingen voor boeken en andere studiematerialen, zoals recycling.

Ons enige doel zijn de kinderen van Syrië

Humanitaire hulp en ontwikkelingswerk in een oorlogszone is een risicovolle en gevaarlijke zaak. Toch geloven we dat we moeten blijven zolang als de kinderen en andere begunstigden blijven. We streven ernaar ons werk te beschermen en de kinderen van het allerbeste te voorzien, en dus blijven we neutraal en onpartijdig als beschermingsmaatregel naar onze partners, begunstigden en staf. Het vertrouwen en de acceptatie van de lokale gemeenschap is wat onze staf veilig houdt en ons ons werk laat verrichten.

We zijn een apolitieke, en onpartijdige organisatie

We bouwen partnerschappen en delen ons succes en verantwoordelijkheid met de gemeenschappen. Onze projecten zijn allemaal geworteld in de lokale gemeenschappen, zetten lokale professionals aan het werk en worden gecoördineerd door de lokale raden en de Syrische interim-regering. Ook buiten de belegerde gebieden is onze staf constant in contact met vertegenwoordigers van verschillende lokale initiatieven en raden.We zijn er omdat we geloven. Niet voor roem, niet voor geld – enkel omdat we geloven dat onze kinderen onze toekomst zijn.

We respecteren onze kinderen als partner

De kinderen van Syrië en de anderen in de belegerde gebieden hebben verschrikkelijke wreedheden gezien en hebben deze dapper overleefd. We zien ze als helden en overwinnaars, niet als slachtoffers of subjecten van medelijden. Bij Damaan zetten we onze kinderpartners daarom nooit neer als slachtoffers in nood, maar als welgerespecteerde mensen met rechten.

Meisjes en jongens zijn gelijk

De projecten van Damaan zijn zo vormgegeven dat ze inclusief zijn voor alle kinderen in de belegerde gebieden. We maken geen onderscheid tussen meisjes en jongens en geloven dat alle kinderen belangrijk zijn voor de toekomst van Syrië en dat onderwijs een recht is van ieder kind – ongeacht gender, sekse, religie of etnische achtergrond.