Tuinstee 34 / 1446HE Purmerend +31 621672520
VISIE

We stellen ons een Syrië voor waar Syriërs niet langer in nood zijn, maar gezond en productief zijn om zo een welvarende toekomst voor hun land en de toekomstige generaties te kunnen bouwen. Een land waar mensenrechten gerespecteerd worden, alle mensen gelijk zijn en iedereen toegang heeft tot educatie, gezondheid, water en voedsel.Samen werken we om duurzame ontwikkeling en humaniteit te bevorderen. Allemaal dragen we op unieke wijze bij in het ontwikkelen van onze missie, door in verschillende sectors te werken dan wel door het algehele doel van de organisatie te steunen.Door onze steun en projecten in gezondheid, educatie, humaniteit en water aan te bieden en daarmee lokale oplossingen te zoeken en zaden te zaaien van blijvende verandering, dragen we bij aan het oplossen van enkele toonaangevende problemen van de Syriërs. We erkennen het belang van educatie, gezondheidsdiensten, schoon water en humaniteit in het verlichten van de ontberingen van de oorlog. We streven naar inclusieve ontwikkeling, systematische verandering, lokaal eigendom en omgevingsgerichte oplossingen.

MISSIE

Het is onze missie om een blijvend verschil te maken in het leven van Syriërs en om ze te helpen hun land in de toekomst te herbouwen. Daarom…

1.

Werken we samen met Syriërs om de huidige realiteit te veranderen door duurzame ontwikkeling en humanitaire projecten/programma’s.

2.

Werken we samen met Syriërs om de vitale gezondheids-, educatie-, water- en voedselsectors te herbouwen en versterken.

3.

Werken we samen met Syriërs om de burgermaatschappij en haar rol in de ontwikkeling van gemeenschappen en de promotie van mensenrechten en democratie te ondersteunen.

ONZE KERNWAARDEN

Excellentie

Gedurende ons werk streven we naar efficiëntie, effectiviteit en betekenisvolle resultaten. Continu trachten we onze operaties te verbeteren en onze impact te vermeerderen. We zijn trots op ons werk en onze prestaties.

Integriteit

We zijn eerlijk, transparant, verantwoordelijk voor onze bezigheden en houden consistent vast aan hoge morele standaarden. We zijn ethisch in alles wat we doen. We zijn rechtvaardig tegenover collega’s, partners en hen die we helpen – bouwend aan relaties van vertrouwen.

Respect

We uiten respect voor elkaar, onze partners en de mensen die we helpen in getroffen gebieden. We zien en erkennen de kracht van diversiteit. We hechten aan iedereen evenveel waarde en behandelen anderen zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Consistent uiten we professionaliteit en respect in onze communicatie en ons gedrag.

Versterking

We trachten te verzekeren dat alle stemmen gehoord worden. We streven ernaar de stemmen van de gemarginaliseerden en kwetsbaren te versterken. We hechten waarde aan ieder teamlid en trachten te verzekeren dat iedereen zijn of haar volle potentie vervult.

Inclusiviteit

We hechten waarde aan onze verschillen en halen kracht uit diversiteit. We ondersteunen programma’s die mensen over alle getroffen gebieden betrekken. We hechten waarde aan ieder lid van ons team, leren van elkaars ervaring en stimuleren hun actieve deelname. We bevorderen gelijkheid en gelijke kansen en spreken elkaar binnen onze organisatie en ons werk aan op ongelijkheid.

Inzet om te leren

We streven ernaar onszelf en ons werk continu te verbeteren door middel van reflectie en evaluatie. We ontwerpen en ontwikkelen programma’s met het oog op constante verbetering. We erkennen dat professionele ontwikkeling het fundament vormt voor tevredenheid en succes van het team.