Tuinstee 34 / 1446HE Purmerend +31 621672520
ONDERWIJS- EN ONGELETTERDHEIDSELIMINATIEPGROGRAMMA VOOR VOLWASSENEN

Een programma dat ontwikkeld en geïmplementeerd is in reactie op het gebrek aan onderwijsprogramma’s en –faciliteiten in Oostelijk Ghouta, waar scholen en andere onderwijsfaciliteiten en gebombardeerd en vernietigd zijn of niet voldoende steun krijgen. Het programma is een gespecialiseerd, informeel onderwijsplan dat in samenwerking met de lokale onderwijsbureaus gemaakt is voor met name meisjes en vrouwen.

De doelgroep zijn de ongeletterde of semi-ongeletterde meisjes en vrouwen van vijftien jaar en ouder. Het programma legt de nadruk op de volgende vaardigheiden en onderwerpen:

  1. Arabische taal: lezen en schrijven

  2. Wiskunde

Doelen en doelstellingen

Het doel van het programma is om duurzame onderwijstrainingen voor sociaal kansarme meisje en vrouwen te bevorderen, om zo hun plaats in de maatschappij te versterken.

  1. Versterking van leerlingen door middel van functionele geletterdheid en levensvaardigheden

  2. Vermindering van algehele ongeletterdheid

  3. Bevordering van gemeenschapscapaciteit en ontwikkeling

Implementatie

Het programma is verdeeld in twee intensieve leerfasen, inclusief beginners / basis en follow-up / continu. De lessen zijn intensief en duren de laatste 6 weken met dagelijkse aanwezigheid onder supervisie van hooggekwalificeerde leraren in coördinatie met de lokale onderwijsbureaus.

Toezicht en evaluatie

Het programma wordt gereguleerd door Damaan en de lokale onderwijsbureaus.