Tuinstee 34 / 1446HE Purmerend +31 621672520
LEVENSONDERHOUD

Omdat armoede meer is dan het gebrek aan inkomsten en middelen om te zorgen voor een duurzaam levensonderhoud. Omdat de uitingen ervan honger en ondervoeding omvatten, beperkte toegang tot onderwijs en andere basisvoorzieningen, sociale discriminatie en uitsluiting, evenals het gebrek aan deelname aan de besluitvorming

We beschouwen het als onze missie om zelfredzaamheid te creëren in alle facetten van het leven. Wij geloven dat de mogelijkheid om te werken en geld te verdienen een van de meest effectieve manieren is waarop mensen hun leven in waardigheid en vrede kunnen herbouwen. We werken aan het bevorderen van zelfredzaamheid onder de meest behoeftigen om hen te helpen herstellen van de negatieve effecten van verplaatsing en belegering. We streven ernaar gemeenschappen te versterken en hun vermogen om voedselzekerheid en economische onafhankelijkheid te bereiken te versterken.

We bouwen vaardigheden en kennis op. We bieden ook toegang tot bronnen, diensten en markten. We proberen ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk belegerde personen in staat zijn een veilig en duurzaam leven te leiden dat beantwoordt aan hun basisbehoeften, bijdraagt aan hun waardigheid en zorgt voor het volledige genot van mensenrechten.