Tuinstee 34 / 1446HE Purmerend +31 621672520

Wat We Doen ?

Medischezorg
Onderwijs
Voedselhulp & Noodhulp
Levensonderhoud en Zelfredzaamheid
Water en Sanitair

Prestaties

Patiënten behandeld

Mensen kregen medicijnen

Maaltijden

Water en Sanitair

scholen

Zelfredzaamheid projecten

Medischezorg

Ondanks de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie dat toegang tot de hoogst mogelijke levensstandaard een fundamenteel recht is van ieder mens en dat ieder mens het recht heeft op tijdige, acceptabele en betaalbare gezondheidszorg van gepaste kwaliteit, wordt honderdduizenden Syriërs in Syrië dit mensenrecht ontnomen.

Onderwijs

Hoewel onderwijs deel uitmaakt van de mensenrechten die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en het Kinderrechtenverdrag, is het een recht dat miljoenen kinderen wordt ontnomen.

Voedselhulp & Noodhulp

Bij Damaan nemen we ons deel van de verantwoordelijkheid en verschaffen we op verschillende wijzen voedsel aan de meest kwetsbare en kansarme inwoners van met name de belegerde gebieden. Verder ondersteunen we onafhankelijkheid door middel van bijvoorbeeld agriculturele programma’s.

Water en Sanitair

Als absolute vereisten voor mensen, economie, welvaart en vrede, vormen water en sanitaire voorzieningen de kern van leven en duurzame ontwikkeling. Na jaren van systematische vernietiging van waterbronnen en infrastructuren, heeft de meerderheid van de Syriërs echter geen normale toegang tot water – met name in de belegerde gebieden, waar watertoevoer gestaakt is en er een gedeeltelijke tot soms zelfs volledige vernietiging van infrastructuur is.

Levensonderhoud en Zelfredzaamheid

Wij nemen het als onze missie om zelfredzaamheid in alle facetten van het leven te creëren. Wij geloven dat de kans om te werken en te verdienen is een van de meest effectieve manieren waarop mensen hun leven in waardigheid en vrede kunnen herbouwen. We werken aan het bevorderen van zelfredzaamheid bij de meest behoeftigen om hen te helpen te herstellen tegen de negatieve effecten van verplaatsing en belegering. We streven ernaar om gemeenschappen te versterken en hun capaciteit te versterken om voedselzekerheid en economische onafhankelijkheid te bereiken.

Contact

Adres

Tuinstee 34 / 1446HE Purmerend

mobiel

+31 621672520

E-mail

info@damaan.org

Bankrekening

NL87 TRIO 0338 5569 90

Contact